Komentář/reference:

Chcete-li otočit obrázek podržte ukazatel nad obrázkem a držte levé tlačítko myši. Dále táhněte doleva nebo doprava.
PSČ
Poloměr