Komentarz/referencja:

Aby obrócić obraz, należy umieścić wskaźnik na obrazie i przeciągnąć go w lewo i/lub w prawo.
Kod pocztowy
Promień